1. Home
  2. About JRVA
  3. Members of the Board
Members of the board

Members of the Board

ChairmanTakashi Furihata
Vice ChairmanTsugumichi Kato
Keiki Inomata
Kotaro Matsumoto
AdviserKenji Hashizume
CounselorEizo Aihara

Regional Director

Hokkaido Yasuhide Kamishima
Tohoku Shigeki Chiba
Hokuriku-Shinetsu Hitoshi Sakuma
Kanto Tamio Tashiro
Kazuhito Aihara
Tokai Isao Kuroda
Kansai Taro Ohmori
Chugoku-Shikoku Takashi Nagafuji
Kyusyu Hiroaki Koga

Departments Director

Operating Consultation Dept. Toru Sekido
Hiroshi Takamori
Manufacturing Technical Dept. Akifumi Fujii
Exhibition Dept. Takashi Furihata
Public Relation Dept. Akihisa Yoshimura
Masashi Sato
RV Promotion Dept. Takamasa Aoki
Trailer Dept. Kiyotaka Tanaka
Future Creation Dept. Manabu Kawade
Kurumatabi Club Nobuyuki Takahashi
International Affairs. Keiki Inomata
   
Auditor Masakuni Fukushima
Koichi Masuda

 

Organization Chart

Organization chart