1. Home
  2. About JRVA
  3. Members of the Board
Members of the board

Members of the Board

ChairmanKenji Araki
Vice ChairmanNobuyuki Takahashi
Manabu Kawade
Hideaki Yamada
AdviserKoichi Masuda
CounselorEizo Aihara

Regional Director

Hokkaido Kenji Hashizume
Tohoku Shigeki Chiba
Hokuriku-Shinetsu Toshiki Ichimura
Kanto Kazuhito Aihara
Isamu Kamiki
Tokai Masahito Momota
Kansai Shinichi Hakui
Chugoku-Shikoku Kouji Oka
Kyusyu Koutarou Ikemoto

Departments Director

Rental RV Dept. Kazuhide Abe
Business Promotion Dept. Yoshinobu Takeyama
RV Promotion Dept. Hiroaki Koga
Regional Revitalization Dept. Isao Kuroda
Public Relation Dept. Akifumi Fujii
Production Management Dept. Hiroyuki Inaba
Manufacturing Technical Dept. Hidehiro Asano
International Affairs. Keiki Inomata
Exhibition Dept. Yujiro Sakai
General Affairs Dept. Masashi Sato
   
Auditor Masami Kimura
Shoichi Tanaka